Cảo thơm lần giở: Tuân Tử nghĩ gì?

Cảo thơm lần giở: Tuân Tử nghĩ gì?

SKĐS - Câu hỏi luôn luôn đặt ra cho các nhà tư tưởng Đông và Tây là “Con người sinh ra thì bản năng tốt hay xấu”. Theo thuyết của Mạnh Tử và Roisseau (Pháp) thì người ta sinh ra là thiện.